Regulamin

obowiązuje od 01.10.2021 r.

 • Odpłatność uiszcza się z góry za cały miesiąc 1-go tygodnia każdego miesiąca (według cennika zajęć).
 • Na początku każdego miesiąca ustalana jest ilość zajęć w miesiącu (uwzględniając planowane nieobecności).
 • W cenę zajęć indywidualnych wchodzi m.in. rezerwacja zajęć terapeutycznych w formie bezzwrotnego zadatku w wysokości 20 zł / 1 zajęcia.
 • Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie.
 • Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają prawni opiekunowie.
 • Prawni opiekunowie dziecka zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez opiekunów po zakończeniu zajęć.
 • Zajęcia odwołane przez terapeutę przeniesione będą na inny możliwy po uzgodnieniu termin. W przypadku braku takiego terminu opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o niewykorzystaną kwotę.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 • Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi.
 • Odwołanie zajęć do godz. 10:00 dnia poprzedzającego terapię (telefonicznie lub przez sms) skutkuje uiszczeniem opłaty zadatku w wys. 20 zł / 1 zajęcia. Nie odwołujemy zajęć drogą mailową!
 • Odwołanie zajęć po godz. 10:00 w dniu poprzedzającym terapię skutkuje uiszczeniem opłaty w wysokości 100% ceny za zajęcia.
 • Zawieszenie zajęć na okres dłuższy niż 2 tygodnie skutkuje uiszczeniem opłaty w wysokości 35 zł za każdą kolejną godzinę nieobecności (z powodu rezerwacji godziny terapeutycznej). Brak tej opłaty spowoduje utratę stałego terminu.