Konsultacja psychologiczna dla rodzica

(również online lub telefonicznie)
W trakcie pierwszego spotkania rodzice przedstawiają problem, a następnie wspólnie ze specjalistą podejmują decyzję o dalszym postępowaniu. Warto przygotować się do tego spotkania i przynieść opinie / zaświadczenia, które rodzice uzyskali już wcześniej.

Czas trwania: 50 min.
Wiek: 4-18 lat

Trening Umiejętności Społecznych dzieci

Zajęcia grupowe skierowane do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Czas trwania: konsultacja 60 min, trening 90 min. raz w tygodniu
Wiek: podział na grupy 4-6 lat , 7-9 lata, 10-12 lat,  13-15 lat

Diagnoza funkcjonalna PEP-R

Diagnoza funkcjonalna testem PEP-R (Profil Psychoedukacyjny PEP-R E. Schoplera) pozwala na określenie aktualnego wieku rozwoju dziecka oraz tzw. sfery najbliższego rozwoju, która prezentuje możliwości nauki w najbliższym czasie.

Czas trwania: 4-5 spotkań po 50 min.
Wiek: do 12 roku życia

Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego IPET na podstawie diagnozy funkcjonalnej PEP-R

Wiek: 6-12 lat

Diagnoza trudności szkolnych

Indywidualna diagnoza z zakresu przyczyn niepowodzeń szkolnych u dziecka.

Czas trwania:
Wywiad 50 min.
Badanie psychologiczne 120 min.
Omówienie diagnozy 50 min.
Wiek: 6-18 lat

Konsultacja dla rodziców pod kątem diagnozy w kierunku autyzmu (Zespołu Aspergera) całościowych zaburzeń rozwoju

Indywidualna konsultacja psychologiczna połączona z diagnozą dziecka pod kątem zaburzeń zachowania, ze wskazaniem dalszych kroków postępowania dla rodziców.

Czas trwania: 90 min.
Wiek: 4-18 lat

Poznaj swoje dziecko

Pogłębiona diagnoza predyspozycji dziecka pod kątem szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem kolejnych etapów edukacji (np. wybór klasy w liceum).

Czas trwania:
wywiad z rodzicem 50 min.
badanie psychologiczne dziecka 2x 120 min.
proces diagnozy 60 min.
opinia ze wskazaniem predyspozycji szkolnych dziecka dla rodzica 60 min.
(wywiad z rodzicem oraz opinia – możliwa rozmowa telefoniczna lub online)
Wiek: 4-18 lat

Poznaj swoje dziecko +

Rozszerzona pogłębiona diagnoza predyspozycji dziecka pod kątem szkolnym.

Czas trwania: 7 h;
wywiad z rodzicem – 1 h (wywiad z rodzicem oraz opinia – możliwa rozmowa telefoniczna lub online);
badanie psychologiczne dziecka – 2x 2 h;
proces diagnozy – 1 h

Opinia ze wskazaniem predyspozycji szkolnych dziecka dla rodzica – 1 h (wywiad z rodzicem oraz opinia – możliwa rozmowa telefoniczna lub online);
Wiek: 4-18 lat

Diagnoza dzieci w wieku 3-6 lat

Czas trwania:
wywiad z rodzicem 50 min.
badanie psychologiczne 120 min.
proces diagnozy 60 min.
opinia ze wskazaniem predyspozycji dziecka dla rodzica 60 min.
(wywiad z rodzicem oraz opinia – możliwa rozmowa telefoniczna lub online)
Wiek: 3-6 lat

Diagnoza gotowości szkolnej

Czas trwania:
badanie diagnostyczne 2x 60 min.
omówienie diagnozy 50 min.
Wiek: 6-14 lat