Konsultacja psychologiczna
dla rodzica

(również online lub telefonicznie)
W trakcie pierwszego spotkania rodzice przedstawiają problem, a następnie wspólnie ze specjalistą podejmują decyzję o dalszym postępowaniu. Warto przygotować się do tego spotkania i przynieść opinie / zaświadczenia, które rodzice uzyskali już wcześniej.

Czas trwania: 50 min.
Wiek: 4-18 lat

Konsultacja dla rodziców pod kątem diagnozy w kierunku autyzmu (Zespołu Aspergera) całościowych zaburzeń rozwoju

Indywidualna konsultacja psychologiczna połączona z diagnozą dziecka pod kątem zaburzeń zachowania, ze wskazaniem dalszych kroków postępowania dla rodziców.

Czas trwania: 90 min.
Wiek: 4-18 lat