Terapia
młodzieży

Terapia
dorosłych

Terapia
rodzinna

Terapia
par/małżeństw

Szczegóły poszczególnych terapii

Terapia młodzieży

Przeznaczona jest dla nastolatków powyżej 12 roku życia np. borykających się z problemami adaptacyjnymi, zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami jedzenia, zaburzeniami lękowymi

Częstotliwość sesji: raz w tygodniu

Terapia dorosłych

Pacjenci zgłaszający się na terapię najczęściej mają trudności z budowaniem i podtrzymywaniem satysfakcjonujących relacji społecznych w tym relacji partnerskich, wykazują brak zadowolenia z życia, mają trudności w podejmowaniu życiowych wyborów. Psychoterapia indywidualna zalecana jest dla pacjentów z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi oraz innymi zaburzeniami nerwicowymi.

Częstotliwość sesji: raz lub dwa razy w tygodniu

Terapia rodzinna

Jest to forma terapii, w której bierze udział cała rodzina. Terapia rodzinna zakłada zaangażowanie w problem całej rodziny. Ta forma pracy może być alternatywą lub uzupełnieniem terapii indywidualnej dzieci i młodzieży.

Częstotliwość sesji: raz na trzy tygodnie

Terapia par/małżeństw

Przeznaczona jest dla osób, które radzą sobie w innych obszarach życia tj. w życiu zawodowym czy koleżeńskim, ale mają trudności w relacji z partnerem/partnerką.

Częstotliwość sesji: raz na dwa tygodnie.