Sensoricus - Terapia Neurotektylna

Neurosensoryczna terapia taktylna proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Terapia Taktylna

bazuje na podstawowych założeniach neurologii, integracji sensorycznej oraz psychologiia. Podczas terapii poprzez wykorzystanie różnych technik masażu dochodzi do stymulacji receptorów znajdujących się w skórze oraz aktywacji rozwoju funkcji mózgowych i układu nerwowego. Ma to na celu uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.

Stymulacja systemu taktylnego

znajduje zastosowanie jako samodzielna terapia bądź jako uzupełnienie innych metod terapeutycznych. Jest to koncepcja wspierająca rozwój dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami neurologicznymi czy zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Co więcej, terapię taktylną można stosować profilaktycznie, by zapobiec wystąpieniu nieprawidłowości rozwojowych w przyszłości (m.in. u niemowląt i dzieci należących do tzw. grupy ryzyka okołoporodowego).

Terapia Neurotaktylna
Wskazaniami do stosowania terapii taktylnej są:
 • zaburzenia mowy,

 • lęki i fobie,

 • nadpobudliwość psychoruchowa,

 • opóźnienia w rozwoju umysłowym,

 • trudności w nauce i koncentracji,

 • mózgowe porażenie dziecięce,

 • autyzm,

 • agresywne zachowania.

Wskazaniami do stosowania terapii taktylnej są:
 • zaburzenia mowy,
 • lęki i fobie,

 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • opóźnienia w rozwoju umysłowym,
 • trudności w nauce i koncentracji,

 • mózgowe porażenie dziecięce,

 • autyzm,

 • agresywne zachowania.