O metodzie

Metoda Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze.

Uczenie się i komunikowanie z innymi to procesy, które mogą się wydawać banalne, gdyż są czymś bardzo naturalnym dla większości z nas. Jednak dla co dziesiątej osoby stanowi to poważny problem, z którym musi zmagać się na co dzień.

Częstą przyczyną są tutaj trudności z prawidłowym przetwarzaniem informacji sensorycznych. W takim wypadku mówimy o zaburzeniach słuchania (uwagi słuchowej).

Ucho odgrywa podstawową rolę w przetwarzaniu informacji, ponieważ jest główną bramą, przez którą informacje przedostają się do mózgu. Ucho odbiera dźwięki z otoczenia i dźwięki naszego własnego głosu, przetwarza je na bodźce elektryczne i przekazuje mózgowi do analizy.

Co dziwniejsze, ucho wychwytuje również nasze ruchy i ma duże znaczenie dla procesu koordynacji ruchów, równowagi i poczucia rytmu.

W związku z tym ucho jest niezmiernie ważne dla naszego codziennego funkcjonowania – potrzebujemy go, żeby rozmawiać, przedstawiać argumenty, wykonywać polecenia, czytać, uczyć się, zapamiętywać czy też po prostu aby się przemieszczać.

Gdy występują zakłócenia w komunikacji między uchem a mózgiem, cierpi na tym nasza zdolność do interakcji ze światem zewnętrznym. Skutkuje to często utratą pewności siebie, która z kolei pogłębia trudności w komunikacji i w uczeniu się.

Metoda Tomatisa® to alternatywne podejście pedagogiczne, zapewniające naturalną i skuteczną stymulację mózgu.

Sześćdziesiąt lat temu francuski lekarz Alfred Tomatis opracował podejście pedagogiczne, którego celem jest stymulacja mózgu za pośrednictwem układu słuchowego w celu przywrócenia odpowiedniego poziomu uwagi słuchowej. Dzięki specyficznemu przetwarzaniu muzyki i głosu Metoda Tomatisa® pomaga dzieciom i dorosłym lepiej funkcjonować.

Metoda Tomatisa® to pionierskie rozwiązanie w dziedzinie neuronauki. Obecnie jest praktykowanana całym świecie przez ponad 2000 specjalistycznych centrów i gabinetów, które oferują seanse słuchowe dostosowane do indywidualnych potrzeb, co jest możliwe dzięki jedynej w swoim rodzaju technologii dostępnej w urządzeniu TalksUp®.

Jak to działa?

Metoda Tomatisa® działa dzięki jedynemu w swoim rodzaju przenośnemu urządzeniu o nazwie TalksUp®. Zostało ono zaprojektowane specjalnie do przetwarzania muzyki i głosu z zastosowaniem specyficznych parametrów. Urządzenie dysponuje licznymi funkcjami, w tym bramkowaniem elektronicznym, tzw. Electronic Gating®. Bramkowanie to wyjątkowy i nieinwazyjny proces, który pozwala wywołać efekt kontrastu dźwiękowego, dzięki nagłemu przejściu od niskich do wysokich częstotliwości. Wielokrotne naprzemienne przechodzenie od niskich do wysokich częstotliwości i z powrotem wymaga od ucha dużego wysiłku w celu dostosowania się do zmian, co stymuluje mózg.

Specjalista Metody Tomatisa®, na podstawie testów uwagi słuchowej i wywiadu, ocenia poziom uwagi słuchowej, a następnie opracowuje program słuchowy dostosowany do indywidualnych potrzeb. TalksUp® umożliwia korzystanie z programów słuchowych.

Tzw. seanse pasywne polegają na słuchaniu muzyki nie tylko przez tradycyjne słuchawki (przewodnictwo powietrzne), ale także przez słuchawkę przewodnictwa kostnego, przekazującą dźwięk przez kości czaszki za pomocą drgań. Ćwiczenia podczas tzw. seansów aktywnych polegają na czytaniu i powtarzaniu słów, z użyciem takich samych słuchawek dodatkowo wyposażonych w mikrofon. Głos jest przetwarzany w czasie rzeczywistym w celu aktywnej pracy nadsłuchowo-głosowym sprzężeniem zwrotnym.

Twórca metody

Alfred Tomatis poświęcił swoje życie na badanie ścisłego związku między głosem, mózgiem i słuchem. Jego prace zrewolucjonizowały poglądy na temat tego, jak człowiek porozumiewa się z innymi i z samym sobą. Alfred Tomatis był pionierem w dziedzinie nauk kognitywnych.

Alfred Tomatis (1920-2001) był francuskim otolaryngologiem i naukowcem, twórcą metody noszącej jego nazwisko. Jego prace miały rewolucyjny wpływ na zrozumienie działania ucha i wywołały istotny przełom w podejściu do zaburzeń motorycznych, emocjonalnych i poznawczych.

Alfred Tomatis zauważył podstawową różnicę między słyszeniem a słuchaniem (uwagą słuchową): słyszenie oznacza bierny odbiór dźwięku. Słuchanie natomiast polega na selekcji informacji sensorycznych w celu nadania im sensu. Tomatis opracował urządzenie do „rehabilitacji” uwagi słuchowej za pomocą elektronicznego bramkowania dźwięku: czyli Ucho Elektroniczne. W 1958 r. zaprezentował pierwsze Ucho Elektroniczne podczas Wystawy Światowej w Brukseli. Otrzymał za ten wynalazek złoty medal w dziedzinie badań naukowych.

W 1957 r. przedstawił w Paryskiej Akademii Nauk główne zasady swojej Metody, dziś znane pod nazwą „Praw Tomatisa“.

Współpracował z kilkoma uniwersytetami, np. w RPA czy Kanadzie, i zauważył, że ucho odgrywa ważną rolę w utrzymaniu postawy pionowej i równowagi, a także w przypadku regulacji napięcia mięśniowego. Przedstawił hipotezy dotyczące lateralizacji słuchowej i ucha dominującego. Był również jednym z pierwszych, którzy twierdzili, że płód słyszy głos matki już od osiemnastego tygodnia ciąży, a słuch odgrywa pierwszoplanową rolę w jego rozwoju poznawczym. Ustalił wówczas, że słuchanie w okresie życia płodowego ma decydujący wpływ na rozwój afektywny i emocjonalny.

Badania i doświadczenia kliniczne skłoniły Tomatisa do rozszerzenia zakresu stosowania Metody: uwaga, uczenie się, głos i mowa, kontrolowanie emocji, koordynacja i motoryka, zaburzenia ze spektrum autyzmu itd. Proponując pomoc tym, których zaniedbała medycyna klasyczna, odniósł sukcesy tam, gdzie tradycyjne metody terapii poniosły porażkę. Niósł pomoc osobom cierpiącym na poważne zaburzenia i zmieniał nie tylko ich życie, ale także życie ich bliskich.

Swoje Centrum, z siedzibą przy avenue de Courcelles w Paryżu, zorganizował tak, by móc przyjmować klientów z całego świata. Trudno byłoby zliczyć osobistości, które przekroczyły próg Centrum Alfreda Tomatisa. Znajdowała się wśród nich, będąca wówczas u szczytu sławy, Maria Callas, która dwukrotnie zjawiła się w celu „odzyskania głosu”. W 1965 r. profesor sztuki aktorskiej Jean-Louis Cochet, przyjaciel Alfreda, przyprowadził jednego ze swoich uczniów, niejakiego Gérarda Depardieu. Miał on poważne problemy z mową, co blokowało ekspresję jego talentu. Depardieu przywołał kiedyś poruszające wspomnienie początków swojej kariery i zastosowania Metody Tomatisa®.

Alfred Tomatis, pasjonując się związkiem między słuchem, głosem i mózgiem, a także głosząc ideę plastyczności mózgu, był jednym z pierwszych badaczy w dziedzinie neuronauki. Postępy, które w tej dziedzinie poczyniono w ostatnich latach, stanowią pośmiertne uznanie dla jego intuicji naukowej. Słynny neurolog Norman Doidge uhonorował jego zasługi w swojej nowej publikacji, „Jak naprawić uszkodzony mózg”, poświęcając długi rozdział zaletom Metody Tomatisa®. Obecnie jest to metoda jedyna w swoim rodzaju, z której korzystają szkoły, uniwersytety, szpitale, terapeuci i pedagodzy, pragnąc pomóc jak najszerszemu gronu osób.

Certyfikowani Specjaliści Metody Tomatisa®

Metoda Tomatisa® jest stosowana w ponad 75 krajach na całym świecie przez ponad 2000 terapeutów i pedagogów certyfikowanych przez jedyną uprawnioną do tego jednostkę: TOMATIS DÉVELOPPEMENT S.A.

Centrum Terapeutyczne SENSORICUS jest placówką certyfikowaną przez wyłącznego właściciela Metody Tomatisa®: Tomatis Développement S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

Certyfikacja naszej placówki uprawnia do szerokiej diagnostyki i terapii opartej na tworzeniu indywidualnych programów z wykorzystaniem fazy pasywnej i aktywnej na licencjonowanym sprzęcie.

Diagnoza i proces terapeutyczny

Badanie przetwarzania słuchowego

Pierwszym etapem diagnozy jest szczegółowe badanie nazywane testem przetwarzania słuchowego (uwagi słuchowej). Badanie ma swoje korzenie w audiologii, jednakże stanowi ocenę sposobu przetwarzania informacji dźwiękowych przez mózg. Wyniki testu oparte są na wynikach przewodnictwa kostnego, przewodnictwa powietrznego, lateralizacji słuchowej, gotowości na bodziec dźwiękowy, selektywności i prawidłowej lokalizacji dźwięku.

Wywiad oraz testy ocenne

Kolejnym etapem jest wywiad, którego częściami składowymi są między innymi: okres rozwój prenatalny (płodowy), perinatalny (okołoporodowy) i postnatalnego (pourodzeniowy), czas osiągania „kamieni milowych” w obszarze rozwoju ruchowego, poznawczego i mowy, stan zdrowia, dotychczasowy rozwój. W przypadku dzieci i młodzieży przekazywane są rodzicom do wypełnienia testy ocenne, mające na celu szczegółową analizę funkcjonowania dziecka w przedszkolu/szkole.

Analiza wyników

Niezwłocznie po zebraniu niezbędnych informacji: wyników testu przetwarzania słuchowego, informacji z wywiadu i testów ocennych, następuje omówienie całego spektrum zaburzeń, stanowiących przyczynę problemów w prawidłowym funkcjonowaniu, oraz określenie kierunku terapii.

Tworzenie programu

Ostatni etap w procesie diagnozy to tworzenie przez Konsultanta spersonalizowanego programu słuchowego dostosowanego do bieżących wyników przetwarzania słuchowego i indywidualnych potrzeb. Po tym etapie można rozpocząć terapię Metodą Tomatisa®.

UWAGA! Jedynie certyfikowani Konsultanci Metody Tomatisa® posiadają uprawnienia i wiedzę do stosowania Tomatis® Listening Test System (TLTS) – testu przetwarzania słuchowego na licencjonowanym sprzęcie Tomatisa.

Obszary zastosowania

Uwaga to zdolność selekcjonowania i świadomego skupiania się na zewnętrznym bodźcu lub na jakiejś myśli. Jest to ogólny stan gotowości i czujności, który zapewnia układowi nerwowemu zdolność od odbioru każdego rodzaju informacji.Zaburzenia uwagiu dzieci lub dorosłych polegają na niemożności skoncentrowania się przez wystarczająco długi czas na zadaniu do wykonania, nawet jeżeli wymaga ono niewielkiego wysiłku intelektualnego i ma charakter rutynowy lub nie wnosi nic nowego (na przykład powtarzanie jakiegoś materiału lub przepisywanie tekstu).

Szczególnym aspektem uwagi jest jej podzielność, czyli zdolność do jednoczesnego skupienia się na kilku źródłach informacji lub zadaniach do wykonania. Jeżeli ten aspekt uwagi, bardzo wymagający pod względem poznawczym, nie działa prawidłowo, może to być dla ucznia źródłem przykrości lub frustracji.

Oprócz ogólnej stymulacji mózgu (czyli pobudzenia kory mózgowej) Metoda Tomatisa® może bardzo pozytywnie oddziaływać na uwagę selektywną. Metoda działa w oparciu obramkowanie elektroniczne, które wywołuje kontrast dźwiękowy, mający nieustannie i w naturalny sposób zaskakiwać mózg.

Celem jest ułatwienie mózgowi rozwijaniaautomatycznych mechanizmów wykrywania zmian. Po odpowiednim przyswojeniu tych mechanizmów możemy dużo łatwiej selekcjonować przydatne informacje i decydować, które elementy mają drugorzędne znaczenie i można je pominąć.

Z tego względu Metoda Tomatisa® może być stosowana jako uzupełnienie metod wsparcia dla osób zzespołem deficytu uwagi z nadpobudliwością psychoruchową lub bez (ADHD/ADD).

Ucho nie jest „jedynie” najważniejszym narządem zmysłów w ludzkim ciele. Jest także narządem ruchu. W uchu wewnętrznym znajduje się bowiem przedsionek, który informuje mózg o najmniejszym nawet ruchu ciała i w odpowiedzi otrzymuje od niego instrukcje. Przedsionek ma bardzo duże znaczenie dla motoryki i koordynacji. Przekazuje informacje sensoryczne i bezpośrednio wpływa (wraz z innymi częściami ciała) na motorykę, lateralizację, regulację napięcia mięśniowego i utrzymanie pionowej postawy ciała.

Trudności z motoryką i koordynacją mogą wynikać z problemów z przedsionkiem i wyrażać się opóźnieniami w umiejętnościach nabywanych w miarę rozwoju, jak chodzenie, bieganie, skakanie, wybijanie rytmu np. nogą czy palcem. Problemy z przedsionkiem mogą również przybierać postać zawrotów głowy, mdłości, trudności z utrzymaniem równowagi czy pionowej pozycji ciała itp.

Kładąc nacisk na przekazywanie dźwięków niskich i rytmicznych, Metoda Tomatisa® oddziałuje bezpośrednio na przedsionek i pozytywnie wpływa na motorykę, regulację napięcia mięśniowego i utrzymanie postawy pionowej. Ponadto oddziałuje w naturalny sposób na lateralizację słuchową, przyczyniając się do lepszej koordynacji ruchowej prawej i lewej strony.

Według jednego z pionierów integracji sensorycznej, dr Jean Ayres, WSZYSTKIE NASZE ZMYSŁY MUSZĄ ZGODNIE PRACOWAĆ. Innymi słowy, zmysł dotyku, zapachu, smaku, wzroku i słuchu; ruch fizyczny i świadomość ciała; wszystko to musi pracować w doskonałej harmonii.

Zmysły zbierają i wysyłają informacje do mózgu, gdzie są interpretowane i organizowane. Proces ten nazywany jest integracją sensoryczną. Gdy jeden z naszych zmysłów nie działa prawidłowo, proces uczenia się i jakość naszego życia są zaburzone.

U niektórych dzieci integracja sensoryczna rozwija się naturalnie, bez wysiłku. Dla innych proces ten będzie przebiegał w sposób bardziej chaotyczny, powodując niezliczone problemy z uczeniem się, rozwojem i zachowaniem.

Według dr Jean Ayresa problemy te nasilają się, gdy przedsionek nie działa prawidłowo. W swojej książce „Dziecko i integracja sensoryczna” dr Ayres pisze: „Dobra modulacja aktywności przedsionkowej (przemiana ruchu w energię nerwową) jest bardzo ważna dla zachowania spokoju i czujności; kontroluje poziom stymulacji zrównoważonego układu nerwowego. Hipoaktywność układu przedsionkowego przyczynia się do nadpobudliwości i rozpraszalności z powodu braku jego wpływu modulującego.”

Istnieje wiele sposobów stymulowania przedsionka. Hiperaktywne dzieci robią to poprzez ciągłe poruszanie się, ale niestety nie mogą skorzystać z tej stymulacji, ponieważ przedsionek nie jest w stanie przekształcić tego ruchu w autentyczną stymulację mózgu.

Metoda Tomatisa® pozwala na stymulację przedsionka, przez co wyniki są często spektakularne.

Są zakłóceniami rozwoju pochodzenia neurobiologicznego, charakteryzujące się trudnościami w uczeniu się, których nie można przypisać ani intelektualnemu opóźnieniu, ani fizycznej lub sensorycznej niepełnosprawności, ani niekorzystnym warunkom środowiska, takim jak występowanie trudności psycho-afektywnych. Trudności te pojawiają się bardzo wcześnie, zakłócają normalny rozwój i utrzymują się w dorosłości. Niektóre z tych zaburzeń dotyczą bezpośrednio umiejętności szkolnych i obejmują:

  • Dysleksja
  • Dysortografia
  • Dysgrafia
  • Dyspraksja

Dyslekksja objawia się w większym bądź mniejszym stopniu trudnościami, które mają związek z nauką czytania i pisania; dzieje się to pomimo inteligencji w normie oraz prawidłowej percepcji słuchowej i wzrokowej, korzystnego środowiska społecznego, a także pomimo braku zaburzeń psycho-afektywnych. Bezpośrednio dotyka od 5% do 10% populacji. Dysleksja nie może być zredukowana do zwykłego zaburzenia czytania; to zespół, czyli całość objawów klinicznych należących do tej samej jednostki klinicznej.

Rzeczywiście wiadomo, że dzieci z dysleksją często cierpią na zaburzenia języka ustnego, dysortografię, ale także w różnym stopniu, na całe spektrum zaburzeń ruchowych: zaburzenia równowagi, koordynacji, dyspraksji i zaburzenia słuchu, jak również mogą mieć trudności w zorganizowaniu się na płaszczyźnie czasowej. Z drugiej strony można także zaobserwować zakłócenia związane z możliwościami obliczeniowymi i arytmetycznymi. Zatem dysleksja pojawia się jako zaburzenie czuciowo-ruchowe, które należy usprawniać globalnie.

Ta szczególna terapia musi być bezpośrednio powiązana ze specyficzną koncepcją Tomatisa, dot. funkcjonowaniu ucha, które jest uważane za organ jednocześnie czuciowy i motoryczny, ponieważ istnieje ścisły związek między przedsionkiem a ślimakiem.

Zależnie od ich rozregulowania, ale także od równowagi mniej lub bardziej harmonijnego funkcjonowania istniejącego między dwiema częściami ucha, dysleksja przedstawi różne objawy, np. zaburzenia motoryczne mogą manifestować się silnie lub wręcz przeciwnie – mogą być dyskretne.

Zgodnie z fundamentalnym związkiem istniejącym między uchem a głosem, związkiem stanowiącym jedną z podstaw założeń Metody Tomatisa®, kluczowym czynnikiem determinującym dysleksję jest brak świadomości artykulacyjnej dźwięków języka, krótkotrwałe zaburzenia pamięci werbalnej i brak świadomości fonologicznej – czyli podstawowe warunki do rozwoju prawidłowej umiejętności uczenia się i czytania.

Alfred Tomatis badał funkcjonowanie ucha i jego rolę w systemie neurologicznym, szczególnie w dziedzinie języka. Jego odkrycia związane z jąkaniem jawią się następująco:

Dzięki specjalnemu sprzętowi zwanemu TalksUp® możliwe jest przywrócenie normalnych funkcji ucha, które umożliwiają słuchanie.

Terapie mają wysoki procent sukcesu u osób z jąkaniem, a także pomagają im przezwyciężyć emocjonalne problemy związane z niepewnością, nerwowością i niskim poczuciem własnej wartości, które zazwyczaj towarzyszą temu obrazowi.

W przypadku silnego komponentu emocjonalnego jąkanie jest trudnym problemem do usprawnienia, co w znacznym stopniu wpływa na jakość życia osób, które doświadczają jąkania.

Ponadto istnieje ciekawy fakt: ogólnie rzecz biorąc, są to ludzie, którzy nie mają problemów z głośnym czytaniem lub wyrażaniem siebie, gdy są sami. Często jednak najlżejszy szum wokół nich wystarcza, by głos się załamał, a sylaby zlepiły się w ustach, nie mogąc wypłynąć, zalewając mówcę udręką, wstydem i rozpaczą.

Lateralizacja u osób jąkających się

Tomatis odkrył, że podczas słuchania dochodzi do lateralizacji. We wczesnym dzieciństwie mózg decyduje, które z uszu będzie miało pierwszeństwo w kontrolowaniu informacji i wysyłaniu ich do mózgu. Nie jest to jednak nieszkodliwy wybór, ponieważ to prawe ucho przenosi informacje do lewej półkuli mózgu, czyli bezpośrednio do ośrodka języka.

Tymczasem lewe ucho przenosi je na prawą półkulę, gdzie nie ma centrum językowego, tak więc stamtąd musi przejść przez połączenie między dwoma półkulami, aby w końcu dotrzeć do lewej półkuli, czyli centrum językowego. Jest to dłuższa i wolniejsza trasa, która powoduje różne trudności w zrozumieniu i w komunikacji.

Praca kliniczna z jąkającymi się wykazała, że ​​są to ludzie z przesadną lateralizacją w lewym uchu, co powoduje bardzo powolne przetwarzanie informacji. Albo, co gorsza, ludzie bez określonej boczności. Nie potrafią odróżnić prawej od lewej, dwoje uszu rywalizuje o przekazanie informacji, powodując zamieszanie podobne do zeza, gdy oglądamy telewizję. Rezultatem jest „płaska” mowa, bez rytmu, płynności, z licznymi potknięciami.

Metoda Tomatisa® przywraca prawidłową funkcję ucha. Usprawnia lateralizację osoby w prawouszną i przywraca jej zdolności do prawidłowego integrowania całego pasma częstotliwości ludzkiego ucha z głosem, ponieważ to ucho odgrywa kluczową rolę w mowie.

Ponieważ Metoda Tomatisa® oddziałuje na połączenie ucho-głos-mózg, jest również pomocna w przypadku osób, u których występują opóźnienia w rozwoju mowy. Mowa to złożony ciąg artykułowanych dźwięków, wypowiadanych w pewnym szczególnym rytmie, wynikającym z częstotliwości i czasu wydawanego dźwięku oraz jego natężenia. Rytm języka wyznaczają akcenty toniczne w nagłosie słów oraz samogłoski długie. Umiejętność mówienia zależy od zdolności do świadomego posługiwania się dźwiękami. Zdolność tę nazywamy świadomością fonologiczną. Brak świadomości fonologicznej to trudność w odbiorze dźwięków mowy, a zatem również w posługiwaniu się nimi.

Przetwarzając głos w czasie rzeczywistym i przekazując go mówiącemu drogą kostną i powietrzną, Metoda Tomatisa® ułatwia odbiór podstawowych dźwięków mowy i może być pomocna w przypadku dzieci z zaburzeniami mowy.

Centrum Terapeutycznym SENSORICUS wiemy, że autyzm dotyka zarówno dziecka oraz całej rodziny. Dla dr Alfreda Tomatisa autyzm jest najgłębszym sposobem „obcięcia” procesu słuchania. Jest to najczystsza manifestacja „niesłuchania”.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu przejawiają się między innymi trudnościami w interakcjach ze światem zewnętrznym, a szczególnie nieprawidłowościami w komunikacji społecznej. Zgodnie z jedną z aktualnych hipotez neurony lustrzane osób autystycznych nie są w stanie działać prawidłowo. Neurony lustrzane są rozproszone w różnych obszarach mózgu. Pełnią ważną funkcję, ponieważ aktywują obszary mózgu mające znaczenie dla ruchu i mowy, w chwilach, gdy jedynie obserwujemy sytuację, nie podejmując żadnych działań. Odgrywają istotną rolę w rozumieniu działań, zamiarów i emocji innych ludzi.

Pozwalają nam zaplanować ruch, przewidzieć jakieś doznanie i odczuwać empatię. Inaczej mówiąc, z jednej strony pomagają nam postawić się w położeniu innych osób, a z drugiej – zaplanować nasze działanie. Mają podstawowe znaczenie dla naszych codziennych interakcji społecznych, poczynając od odpowiedzenia uśmiechem na czyjś uśmiech po odczuwanie emocji innej osoby lub rozumienie jej działań.

Metoda Tomatisa® to swego rodzaju trening prognozowania. W fazie pasywnej słuchanie muzyki przetworzonej za pomocą specjalnych kontrastów sprawia, że mózg stara się znaleźć regularność rządzącą zmianami. W fazie aktywnej dźwięk wydawany przez mówiącego wraca do niego w postaci skorygowanej przez urządzenie. W reakcji na to dana osoba naturalnie dostosowuje swój głos do tego, co słyszy. W ten sposób bezpośrednio oddziałujemy na neurony lustrzane znajdujące się w obszarze, który odpowiada za wydawanie artykułowanych dźwięków. W ten sposób Metoda Tomatisa® może pomóc osobom z zaburzeniami cechującymi się opóźnieniem lub niewłaściwym rozwojem zdolności poznawczych, komunikacyjnych i zdolności do interakcji społecznych, które występują w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu i powiązanych (zespół Aspergera, zaburzenia przetwarzania sensorycznego) albo zespołu Downa.

Dla specjalistów zajmujących się terapią tych zaburzeń, Metoda Tomatisa® stanowi narzędzie o charakterze uzupełniającym, w żadnym wypadku nie roszcząc sobie pretensji do wyłączności.

Celem Metody Tomatisa® jest wyszkolenie ucha do nauki języka. W rezultacie nauka dowolnego języka będzie szybsza, ale jeśli mówisz już językiem obcym, pomoże to poprawić wymowę i zrozumienie języka.

Wszystkie języki świata charakteryzuje wielka różnorodność dźwięków, ponieważ na świecie jest prawie 600 dźwięków spółgłoskowych i 200 dźwięków wokalnych. Jednak każdy język używa tylko ograniczonej liczby dźwięków podstawowych zwanych „fonemami”.

Kodowanie – „rozumienie, czytanie” języka, ponieważ jest specyficzne dla każdego języka, szybko ogranicza naukę języka obcego, o ile nie jest ono zgodne z dźwiękowymi strukturami języka ojczystego zinternalizowanymi od wczesnego dzieciństwa.

Dlatego też każdy proces uczenia się języków powinien mieć na celu uwolnienie jak największej liczby osób z ich zinternalizowanych schematów językowych, pomagając jednocześnie wziąć maksymalną własność językowych struktur dźwiękowych języka, którego muszą się nauczyć.

Trening słuchania wymaga zaawansowanego urządzenia o nazwie TalksUp®, które, stymulując dźwiękiem, pozwala uczniowi przejść od zwykłej percepcji słuchowej do wymaganej przez język, którego się uczy. Poprzez szkolenie ucha do odbioru i interpretacji dźwięków języka, którego należy się nauczyć, uczeń zmniejsza o 50% trudność w nauce i produkowaniu języka.

O ile dobrze wiemy, że do utrzymania dobrej formy fizycznej konieczny jest ruch, to nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że trzeba również dbać o mózg. Stymulacja mózgu za pomocą informacji sensorycznych podnosi nasz poziom energii i odpręża. Ponieważ wiemy, że w naszym ciele to właśnie ucho jest najważniejszym kanałem przesyłającym informacje sensoryczne, bez trudu zrozumiemy, jak ważną odgrywa rolę. Natomiast jeżeli mózg zastosuje mechanizm obronny, stymulacja może się okazać niewystarczająca. Mechanizm obronny może się pojawić wskutek jednorazowego, traumatycznego przeżycia, które można nazwać wstrząsem emocjonalnym. Mózg może również stworzyć mechanizm obronny stopniowo, jeżeli odbiera otoczenie jako agresywne. Dzieje się tak u osób, które muszą sobie poradzić z poważną zmianą tempa życia, ze zwiększeniem ciążącej na nich odpowiedzialności, utratą punktów odniesienia czy presją społeczną.

Metoda Tomatisa® oddziałuje na układ limbiczny (struktury podkorowe i niektóre części kory mózgowej), połączony z układem słuchowym. Układ limbiczny odpowiada między innymi za takie mechanizmy jak emocje, pamięć i uczenie się. Ponadto rolą znajdującego się w uchu wewnętrznym narządu nazywanego ślimakiem jest dynamizacja kory mózgowej. Dzięki oddziaływaniu na układ limbiczny i korę przedczołową Metoda Tomatisa® działa regulująco w przypadku zaburzeń emocjonalnych związanych z depresją i stanami lękowymi. Metoda Tomatisasup>® działa skutecznie również w przypadku regulowania stresu.

Pytania i odpowiedzi

Nie.
Każdy program jest zindywidualizowany, tworzony od podstaw, bazując na wcześniej przeprowadzonej diagnozie. W związku z tym w zależności indywidualnych problemów oraz możliwości, dobierany jest również czas trwania nagrań słuchowych. Na początku terapii osoba poddawana jest krótszej stymulacji, a okres ten jest stopniowo wydłużany. Dość szybko dochodzi on do ok. 80-100 minut (wyjątkowo rzadko do 2 godzin), jednak zgodnie z zasadą stopniowania trudności – osoba jest już na taką stymulację przygotowana.

Odpowiadając na zadane pytanie, należy pamiętać o dwóch kwestiach:

  1. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że jedynie certyfikowani terapeuci Metody Tomatisa® stosują standardy obowiązujące w Metodzie Tomatisa® (zobacz listę specjalistów).
  2. Różnice mogą wynikać z charakteru pracy danej placówki oraz z dyspozycyjności sprzętu, na który otrzymano licencję Tomatisa®. Centrum Terapeutyczne Sensoricus dysponuje wyłącznie oryginalnym, opatentowanym i licencjonowanym sprzętem Metody Tomatisa®, dzięki czemu możemy prowadzić terapię zarówno w naszej placówce, jak i mamy możliwość wypożyczenia sprzętu do domu.

Centrum Terapeutycznym Sensoricus prowadzimy terapie w sposób interdyscyplinarny; zależy nam na trwałych efektach, dlatego do każdego podchodzimy indywidualnie. Zdarza się, że ze względu na zakres trudności i problemów, informujemy, iż osiągnięcie pożądanych efektów wymaga czasu, a ograniczenie ilości etapów terapeutycznych jest nieefektywne.

To mit.
Ze względu na różny charakter pracy danego miejsca oraz na ilość licencjonowanego sprzętu (lub brak ubezpieczenia sprzętu), nie wszystkie placówki mają możliwość wypożyczenia sprzętu do domu, tłumacząc to argumentami innej natury. Według wytycznych Metody Tomatisa® terapia w domu jest tak samo wskazana, jak terapia na miejscu w placówce. Jednocześnie doświadczenie pokazuje, że terapia prowadzona w domu, szybciej pomaga uzyskać pożądane efekty, ponieważ terapia prowadzona w otoczeniu dobrze znanym i naturalnym, korzystnie wpływa na poziom relaksu, a to bezpośrednio przekłada się na efekty terapii.

Ważne jest, aby słuchaniu towarzyszyło odprężenie, a nie stres. Nie jest wymagane wykonywanie żadnych konkretnych czynności. Można rysować, chodzić, bawić się, gotować itp. Zatem należy unikać czynności wywołujących stres (np. czytanie w przypadku osoby nielubiącej czytać).

Należy unikać jedzenia, żucia gumy oraz – dla lepszych efektów – spania.

Czas stosowania Metody Tomatisa® zależy od skali problemów, są to indywidualne kwestie. Ponieważ jest to metoda o charakterze pedagogicznym, powinna być stosowana w sposób powtarzalny, co umożliwia odpowiednie przyswojenie przez mózg. Jednocześnie należy przestrzegać okresów przerwy (tzw. „fazy przyswajania”), co pozwala integrować się zmysłom.

Minimalna ilość etapów metody to 3 etapy. Pierwszy etap trwa ok. 10-13 dni (codziennie od 40 do 100 min.). Między pierwszym a drugim etapem następuje faza przyswajania trwająca 4-6 tygodni, natomiast między drugim a trzecim etapem: 6-8 tygodni. Przerwę między ewentualnymi kolejnymi etapami ustala Konsultant (ich ilość zależy od skali problemów oraz od wyników kolejnych diagnoz). Zdarza się, że etapów może być 8 i więcej.

Efekty analizowane są na dwóch poziomach: powierzchownym i na głębszym poziomie. Na poziomie powierzchownym bardzo szybko można dostrzec pierwsze efekty (już w ciągu kilku tygodni, a czasem nawet i dni), dlatego właśnie Metoda Tomatisa® określana jest mianem metody dynamicznej. Mniej spektakularne są efekty pojawiające się na poziomie drugim, głębszym, ponieważ TalksUp® reorganizuje równowagę wewnętrzną, a taka ewolucja dokonuje się w wolniejszym tempie. Ważna jest świadomość, iż poprawa pojawi się nie tylko w trakcie sesji Metody Tomatisa®, ale będzie następowała również po jej zakończeniu. Istotne jest, aby terapia prowadzona była przez certyfikowanych Konsultantów na odpowiednim sprzęcie, ponieważ poszczególne regulacje muszą być dokonywane w specjalnych urządzeniach elektronicznych.

Metoda Tomatisa® pozwala mózgowi lepiej przyswoić i przetwarzać informacje sensoryczne (zmysłowe), dlatego oczywistym jest, że można ją stosować jako uzupełnienie innego wsparcia terapeutycznego. W zależności od rodzaju i zakresu problemów terapia integracji sensorycznej może stanowić dodatkowe wsparcie Metody Tomatisa®. W uzasadnionych przypadkach odpowiednio dostosowany program słuchowy wraz z terapią integracji sensorycznej często pozwala uzyskać szybsze efekty na wielu płaszczyznach. Jednak przede wszystkim stosowanie Metody Tomatisa® nigdy nie powinno być przyczyną zaprzestania innych terapii czy leczenia.